Silvadrones – Metsänhoidon tulevaisuus on ilmassa

Silvadrones Oy on Suomen ensimmäinen yritys, joka käyttää drooneja metsien terveyslannoituksissa. Aloitimme lannoitustoimintamme keväällä 2021.

Silvadrones on metsäalan edelläkävijä ja luotettava asiantuntija

Olemme monialainen, innovatiivinen metsäammattilaisten tiimi ja haluamme päivittää metsänhoidon uudelle aikakaudelle. Työmme taustalla on vahva kokemus alalta sekä vastuuntuntoinen suhtautuminen ympäristöön.

Käytössämme on uusin teknologia, tuore tutkimustieto sekä maanläheinen, jatkuvasti kehittyvä ymmärrys metsästä. Metsä on meille työpaikka, tutkimuskohde ja suuri inspiraation lähde. Uskomme, että metsän kasvuun ja hyvinvointiin tehty sijoitus maksaa itsensä monin tavoin takaisin.

Taivaalta käsin tehdään kestäviä ratkaisuja metsänhoidon tulevaisuuteen

Silvadrones perustettiin vastaamaan metsän ja sen omistajan tarpeisiin. Haluamme tarjota metsän boorilannoitukseen vaihtoehdon, joka on mahdollinen ja kannattava jokaiselle metsänomistajalle. Havaitsimme, että moni boorinpuutoksesta kärsivä metsäalue on liian suuri reppuruiskutettavaksi, mutta yksinään liian pieni helikopterilla lannoitettavaksi.

Päätimme ratkaista ongelman ja päivittää metsänhoitoalan uudelle aikakaudelle. Nostimme metsänhoidon siiville — kehitimme boorin levitykseen droonipalvelun, joka on tehokas, nopea ja helposti järjestyvä vaihtoehto kaikenkokoisten metsätilojen terveyslannoitukseen.

Kehitystyö jatkuu – Haluamme luoda suomalaiseen metsänhoitoon uudenlaisia näkökulmia ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Taivaalta käsin tehdään kestäviä ratkaisuja metsänhoidon tulevaisuuteen.

Vastuullisuus

Yrityksellemme kotimaisuus on hyvin tärkeä asia ja todisteeksi tästä Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt boorilannoituksellemme Avainlippu-merkin osoituksena Suomessa tuotetusta ja työllistävästä palvelusta.

”Metsät ovat tärkein luonnonvaramme sekä osa suomalaista identiteettiä, joten yrityksellemme oli hyvin luontaista tulla osaksi Avainlippu-toimintaa. Mielestämme on tärkeää, että voimme tarjota kotimaista palvelua metsänomistajille sekä voimme välittää tästä heille tiedon Avainlippu-merkin avulla.”, kertoo Veli-Matti Lähteenmäki, Silvadronesin hallituksen puheenjohtaja.

Silvadrones haluaa edesauttaa toiminnallaan myös kestävää kehitystä ja siksi olemme sitoutuneet yrityksenä PEFC-sertifiointiin, joka edistää toiminnallaan kaikkia kestävyyden osa-alueita. Meiltä onnistuu myös FSC-standardien vaatimusten mukainen lannoituspalvelutoiminta.

silvadrones-yritys-1

silvadrones-yritys-2

Tomi Karjalainen

Teknologiavastaava, droonioperaattori
MMT

Tomi toimii yrityksen teknologiavastaavana ja työskentelee muun muassa drooneihin liittyvän teknologian hallinnoinnin sekä suunnittelun parissa. Hän vastaa myös käytännön kenttätyöstä. Tomilla on usean vuoden työkokemuksen mukanaan tuomaa osaamista ja metsäammattitaitoa niin kannon päältä kuin kansainvälisistäkin tutkimusprojekteista. Väitöskirjassaan hän tutki puuston laadun ennustamista laserkeilausta käyttäen.

Tomi viihtyy koiransa kanssa metsässä kaikkina vuodenaikoina – syksyisin reissuille mukaan tarttuvat myös pyssyt.

Veli-Matti Lähteenmäki

Hallituksen puheenjohtaja
MMM

Veli-Matti on Silvadrones Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hänen erikoisalaansa ovat metsästrategioiden laatiminen, ilmastonmuutoksen liittyvät asiat sekä kansainvälinen yhteistyö. Veli-Matille Suomen metsät ja niiden kunto ovat tulleet kattavasti tutuiksi VMI-mittausten yhteydessä — puustoa on tullut mitattua kaikkialla Suomessa Ahvenanmaan ja Lapin välillä.

Metsä on Veli-Matille työpaikka, ja vapaa-aikana se kutsuu marjastamaan, sienestämään ja retkeilemään. Veli-Matti näkee metsät monipuolisina kokonaisuuksia, jotka ovat ihmiselle monin tavoin merkittäviä.

Ville Karjalainen

Tutkimus- ja turvallisuusvastaava
Metka- ja kemera-asiat
MMM

Ville on paikkatietoaineistojen asiantuntija, joka vastaa Silvadronesin lupa-, metka- ja kemera-asioista. Hän varmistaa sen, että kaikki on kunnossa, kun drooni nousee siiville. Villen intressit ovat myös tutkimustyössä — hän innovoi tulevaisuuden kehityslinjoja ja tekee väitöskirjaa maaston ja metsäautotiestöjen kulkukelpoisuudesta. Työkokemusta on kertynyt projektitutkijana useissa metsäalan yrityksissä.

Tutkimuksellisista teemoista Villeä kiinnostavat metsän monikäyttömahdollisuudet, metsäoperaatioiden tehostaminen ja uusien teknologioiden hyödyntäminen metsänhoidossa. Metsät haastavat innovointiin ja tutkimustyöhön, mutta luonnossa liikkumalla löytyy myös mielenrauhaa.

Elisa Ylimäki

Strategia- ja markkinointivastaava
Asiakaspalvelu ja myynti, yritysasiakkaat
FM

Elisa on puumateriaalien ja kemian asiantuntija. Silvadronesissa hän toimii strategia- ja markkinointivastaavana sekä pitää huolta yrityksen lannoiteturvallisuudesta. Aiemmissa työtehtävissään hän on toiminut tuotekehitysasiantuntijana ja yritysyhteistyön kehittämishankkeessa.

Elisalle luonto on suuri inspiraation lähde — luonnosta löytyvät ratkaisut moniin ongelmiin, joita ihminen ei vielä ole onnistunut ratkaisemaan.

Vilma Toivonen

Digitaalisen viestinnän vastaava
MMM

Vilma vetelee digitaalisen viestinnän naruista. Hänen tontilleen kuuluvat pääosin sosiaalisen median päivittäminen ja viestinnän suunnittelu. Vilman erikoisalaa on metsäalan sosiaalinen vastuu, kuten koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteensovittaminen. Vilman aiempi työkokemus onkin juuri näiden aiheiden parissa sekä asiakaspalvelussa.

Vilmalle metsä tarkoittaa paikkaa, jossa jokainen saa olla sellainen kuin on. Hän samoilee metsissä mieluiten yksin, sillä niin jää tilaa metsän äänille.

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme, kuinka voimme auttaa sinua ja metsääsi!

OTA YHTEYTTÄ