Silvadronesin boorilannoitukselle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Silvadronesin boorilannoitukselle Avainlippu-merkin osoituksena Suomessa tuotetulle ja työllistävälle palvelulle.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä.  Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

”Metsät ovat tärkein luonnonvaramme sekä osa suomalaista identiteettiä, joten yrityksellemme oli hyvin luontaista tulla osaksi Avainlippu-toimintaa. Mielestämme on tärkeää, että voimme tarjota kotimaista palvelua metsänomistajille sekä voimme välittää tästä heille tiedon Avainlippu-merkin avulla.”, kertoo Veli-Matti Lähteenmäki, Silvadronesin hallituksen puheenjohtaja.

Merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

”Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä.”, Mentu kertoo.

Lisätietoja

Veli-Matti Lähteenmäki, hallituksen puheenjohtaja, Silvadrones Oy,
050 552 2494, veli-matti.lahteenmaki@silvadrones.fi

Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto,
050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Silvadrones perustettiin vastaamaan metsän ja sen omistajan tarpeisiin. Haluamme tarjota metsän boorilannoitukseen vaihtoehdon, joka on mahdollinen ja kannattava jokaiselle metsänomistajalle.
www.silvadrones.fi

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua.
www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen.
www.suomalainentyo.fi