Silvadrones ja MHY Pyhä-Kala yhteistyöhön

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on valinnut Silvadrones Oy:n toteuttamaan alueensa boorilannoituksia droonin avulla.

Kiinnostus ilmateitse toteutettavaan boorilannoitukseen on kasvussa. Viimeisimpänä toimijana Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on ottanut palveluvalikoimaansa ruiskudroonilla toteutettavan nestemäisen boorilannoituksen. Lannoitushankkeita on suunniteltu toteutusta varten jo useita ja niiden toteutus tullaan aloittamaan elokuun puolella.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala:

Yksityismetsän pinta-ala
427 338 ha
Jäsenten lukumäärä
7 450
Metsätilan keskikoko
48 ha
Puuston vuotuinen kasvu
1 800 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
1 300 000 m3