Silvadrones ja MHY Haapavesi-Kärsämäki yhteistyöhön

Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsämäki on valinnut Silvadrones Oy:n toteuttamaan alueensa boorilannoituksia ruiskudroonin avulla.

MHY Haapavesi-Kärsämäki on viimeisin metsänhoitoyhdistyksistä, joka on ottanut droonilla toteutettavan boorilannoituksen palveluvalikoimiinsa. Lannoitusten myynti on aloitettu heidän toimestaan jo kuluvan talven aikana ja useita boorilannoituksia on jo varattu kesälle 2022.

Boorin puutteesta kärsivä metsä kannattaa aina lannoittaa mahdollisimman pian, jotta puuston kasvu- ja laatutappioilta voidaan välttyä mahdollisimman paljon.

Metsänhoitoyhdistys Haapavesi-Kärsämäki lukuina:

Yksityismetsän pinta-ala
120 000 ha
Jäsenten lukumäärä
1 420
Metsätilan keskikoko
44 ha
Puuston vuotuinen kasvu
465 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
290 000 m3