Neulasnäytteen ottaminen ja ravinneanalyysi

Metsän boorinpuutoksen pystyy yleensä määrittämään pelkästään silmämääräisellä arvioinnilla ja historiatiedoilla, mutta joskus ravinnetasapaino pitää selvittää täsmällisesti ravinneanalyysillä. Maaliskuun aikana on vielä mahdollista ottaa neulasnäyte, jolla boorinpuutos voidaan todeta laboratoriotesteillä.

Mikä ihmeen boorinpuutos?

Boorinpuutos on suomalaisen metsän yleisin hivenravinnepuutos. Siitä kärsivät erityisesti Itä- ja Keski-Suomen metsät sekä vanhoilla pelto- ja suopohjilla tai kaskimailla kasvava puusto. Kaikki puulajit ovat alttiita boorinpuutokselle, mutta kuusi on boorin suhteen vaateliain. Boorinpuutos heikentää puuston lisäksi myös muuta lajistoa.

Tyypillisimpiä seurauksia boorin aiheuttamasta epätasapainotilasta ovat erilaiset kasvuhäiriöt ja heikkolaatuinen puu. Ravinneköyhä metsä kasvaa pusikkomaisena, paleltuu helposti ja kestää heikommin kuivuutta. Latvakasvainten silmut vaurioituvat tai kuolevat, ja puiden latvat haaroittuvat monihaaraisiksi. Puutostilassa metsän kasvu hidastuu merkittävästi, eikä puiden ole mahdollista kasvaa tukkipuiksi. Kun puumassa jää heikkolaatuiseksi, myös metsän arvo heikkenee.

Taimikosta ei vielä välttämättä näe boorinpuutoksen oireita, mutta puutostilaa kannattaa tarkkailla myös reunametsistä. Taimikkovaiheessa voi kuitenkin syntyä vahinkoja, jotka saattavat tuntua taloudellisesti jo harvennusten yhteydessä. Istutettu taimi ei kuitenkaan tarvitse lisäbooria vielä muutamana ensimmäisenä vuonna, sillä sitä on myös paakkutaimessa.

Miksi metsänomistajan kannattaa selvittää metsänsä ravinnetilanne laboratoriotestillä?

Moni metsänomistaja pohtii metsämaansa ravinnetestausta siksi, että sen ajatellaan olevan edellytys Metsäkeskuksen myöntämään Kemera-tukeen. Näin ei kuitenkaan ole, mutta ravinneanalyysistä syntyneet kustannukset on mahdollista sisällyttää terveyslannoituksen Kemera-tuen kokonaiskustannuksiin. Kemera-tukihakemuksessa metsäalueen historiatiedot, kuten alueen aiempi käyttö viljelysmaana, ja puustossa selkeästi näkyvät oireet riittävät ravinnepuutoksen toteamiseksi.

Ravinneanalyysille on kuitenkin oma paikkansa metsänomistajan työkaluvalikoimassa. Laboratoriotesti antaa tarkat tiedot metsäalueen ravinteiden riittävyydestä tai niiden tarpeesta. Testaus on erityisen tärkeää kohteilla, joiden historiatietoja ei tunneta tai alueen aiemmasta boorilannoituksesta ollaan epävarmoja, jotta lannoitus voidaan tehdä jo ennen havaittavia oireita. Ravinneanalyysin avulla metsänomistaja saa varmuuden investoinnin tärkeydestä.

Miten metsän ravinnetilanne määritetään?

Metsän ravinnetilanne määritetään yleensä joko neulasnäytteestä tai maaperänäytteestä. Näistä kahdesta suositellaan neulasnäytettä, koska maaperätutkimuksia toteutetaan ainoastaan alueilla, joilla ei ole puustoa tai puustoon niin sairasta, että luotettava neulasnäytteen kerääminen on mahdotonta. Maaperänäyte on mahdollinen myös silloin, jos metsän ravinnemääritys pitää toteuttaa havupuustosta kesällä.

Neulasnäytteen kerääminen

Neulasnäytteet kerätään puuston ollessa lepovaiheessa eli tyypillisesti marras-maaliskuun välisenä aikana. Lepovaiheessa kerätyt näytteet kuvaavat puuston todellista ravinnetilaa, koska kesällä kasvukauden aikana neulasten ravinnepitoisuudet vaihtelevat. Tarkat ohjeet neulasnäytteet keräämiseen voi lukea neulasanalyysejä tarjoavien yritysten nettisivuilta.

Neulasnäytettä varten valitaan 5–10 tervettä valtapuuta eri puolilta metsäkuviota. Näiden puiden ylempien oksakiehkuroiden etelänpuolisista oksista kerätään 200 grammaa tai 0,5 litraa viimeisimmän vuosikasvun oksia. Puuston pituus vaikuttaa neulasnäytteen keräämiseen huomattavasti, mutta yleisimmät tavat ovat oksasaha ja -leikkuri sekä pakkaskelillä haulikolla ampuminen. Lisäksi metsänhoidollisten toimenpiteiden yhteydessä kaadetuista puista on helppo kerätä tarvittavat näytteet maantasolla.

Neulasnäytteen lähettäminen

Kerätyt näytteet pakataan yleensä paperipussiin ja lähetetään neulasnäytteitä analysoivalle yritykselle postitse. Näytteen yhteyteen laitetaan saatelomake, jossa kysytään muun muassa tilaajan ja maksajan yhteystiedot, metsän taustatiedot ja näytteiden tunnisteet. Näytepusseja ja saatelomakkeita on saatavilla suoraan analyysejä tekeviltä yrityksiltä.

Tulosten tarkastelu

Näytteiden tarkastelussa ravinnearvoja verrataan olemassa oleviin ohjearvoihin. Vertailun pohjalta todetaan ravinnetilanteen tasapainotila tai sen häiriöt, kuten puutostila. Tulosten mukaan voidaan suunnitella hyvin tarkasti mahdollinen lannoitussuunnitelma. Tarkastelun yhteydessä on myös mahdollista pyytää osalle tuloksista lannoitusohjeistus eri valmistajien valikoiduilla tuotteilla.

Yhteenveto

Metsän ravinneanalyysi on hyödyllinen väline metsänomistajalle, joka haluaa tarkkaa tietoa metsänsä ravinnepitoisuuksista. Toisaalta täytyy myös muistaa, että jokainen ravinneanalyysi on yhtä hyvä kuin siihen kerätyt näytteet, eli analyysiyritysten näytteenotto-ohjeistusta kannattaa noudattaa mahdollisimman tarkasti hyvän lopputuloksen mahdollistamiseksi.

Me Silvadronesilla pystymme korjaamaan metsän hivenaine-epätasapainon boorin osalta täsmällisesti droonilannoituksen avulla. Pystymme ravinneanalyysin pohjalta luomaan jokaiselle metsäkuviolle räätälöidyn lannoituksen, jonka ansiosta metsä palautuu optimaaliseen ravinnetasapainoon. Droonilannoituksemme kustannuksiin on saatavissa Metsäkeskuksen Kemera-tukea, joka on 30 prosenttia lannoituksen kokonaiskustannuksista.

Metsän terveyslannoitus on kannattava toimenpide, sillä puuston kuitupuuosuuden nousu ja metsänkasvun voimakas hidastuminen aiheuttavat myös taloudellista vahinkoa. Nämä vahingot maksavat metsänomistajalle hyvin nopeasti enemmän kuin boorilannoituksesta aiheutuvat kustannukset. Lannoituksen yhteydessä myös metsän yleinen hyvinvointi vahvistuu, minkä ansiosta esimerkiksi marjasato suurenee ja hiilikin sitoutuu voimakkaammin.

Mikäli jokin asia jäi askarruttamaan, ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme, kuinka voimme yhdessä auttaa sinua ja metsääsi!

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenotto­pyyntö – Silvadrones Oy

Linkkejä neulasanalyysejä tarjoaviin yrityksiin: Eurofins SuomiSeiLab

Silvadrones perustettiin vastaamaan metsän ja sen omistajan tarpeisiin. Haluamme tarjota metsän boorilannoitukseen vaihtoehdon, joka on mahdollinen ja kannattava jokaiselle metsänomistajalle.
www.silvadrones.fi