Boorilannoituksen Kemera-tuki

Yksityisen metsänomistajan on mahdollista saada metsänsä boorilannoitukseen rahallista tukea.

Metsänomistaminen on hyvin pitkäjänteistä toimintaa, joten metsänhoidon investoinnit realisoituvat metsänomistajan pankkitilille usein vasta pitkän ajan jälkeen. Oikea-aikaiset metsänhoidon toimenpiteet ovat välttämättömyys metsien kasvulle, biologiselle monimuotoisuudelle ja metsien sopeutumiselle ilmastonmuutokseen.

Valtio kannustaa oikea-aikaisiin metsänhoidon investointeihin Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemera-tuen avulla. Tuen myöntää Suomen metsäkeskus.

Terveyslannoituksena boorin levittäminen puutosalueille on yksi tuen piiriin kuuluva toimenpide. Boorilannoitukselle myönnettävä tuki on 30 prosenttia kokonaiskustannuksesta, johon voi sisältyä suunnittelu-, tarvike- ja työkustannukset sekä ravinneanalyysi, jos boorilannoitus toteutetaan palveluna. Mikäli maanomistaja toteuttaa lannoituksen itse omana työnä, tukea voidaan myöntää vain lannoitekustannuksiin.

Tuki metsän terveyslannoitukseen – Metsäkeskus

Me Silvadronesilla autamme aina metsänomistajia boorilannoituksen Kemera-tukeen liittyvissä kysymyksissä ja tuen hakemisessa. Voimme myös hoitaa vaadittavat paperityöt täysin puolestasi osana lannoituspalvelua, jotta boorin palauttaminen metsiin käy mahdollisimman helposti.

– Metsän kasvuun ja hyvinvointiin tehty sijoitus maksaa itsensä monin tavoin takaisin.

Lisätietoja

Ville Karjalainen, Tutkimus- ja turvallisuusvastaava, Kemera-asiat, Silvadrones Oy.
050 552 2628, ville.karjalainen@silvadrones.fi

Silvadrones perustettiin vastaamaan metsän ja sen omistajan tarpeisiin. Haluamme tarjota metsän boorilannoitukseen vaihtoehdon, joka on mahdollinen ja kannattava jokaiselle metsänomistajalle.
www.silvadrones.fi